Op de website van ARTVA is onderstaande disclaimer van toepassing. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Ontwikkelingen zijn voortdurend in beweging ARTVA doet haar uiterste best de informatie actueel te houden, maar kan dit niet garanderen.
Aan de teksten op de ARTVA website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

ARTVA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik, of het niet kunnen gebruiken, van deze website, waaronder schade door virussen, of onjuistheid, onvolledigheid of andere onvolkomenheden van de informatie. ARTVA is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische hulpmiddelen of communicatiesystemen, zoals schade veroorzaakt door defecten en vertragingen in de levering van electronische communicatie en verminkingen, manipulaties, onderschepping van gegevens door derde(n) of door computerprogrammatuur die gebruikt wordt voor overbrenging van virussen of andere schadelijke informatie.

ARTVA is gerechtigd om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in alle informatie op de ARTVA website.

Het is toegestaan om de ARTVA website en al de daarop gepubliceerde informatie te lezen en voor persoonlijk gebruik te vermenigvuldigen of op te slaan. Alle andere gebruik zoals het vermenigvuldigen, verspreiden, of openbaar maken van (informatie uit) de ARTVA website is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARTVA verboden.

De website van ARTVA wordt met de grootst mogelijke zorg gemaakt en beheerd. Mocht u toch onvolkomenheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, Dan kunt u contact opnemen met ARTVA via het contactformulier op onze website.